کارگاه آموزشی خصوصی همسفران ;نمایندگی رودهن
سه شنبه 24 دی 1398 ساعت 11:02 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )
جلسه دهم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران نمایندگی رودهن بااستادی کمک راهنما محترم همسفر فاطمه ونگهبانی همسفر نازنین ودبیری همسفر شادی بادستور جلسه (هفته همسفر)در روز سه شنبه 24دی ماه1398ساعت 16آغاز گردید
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن
چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 06:03 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه هفتم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن با استادی اسیستانت محترم همسفر مهشید،نگهبانی موقت همسفر مژگان و دبیری موقت همسفر زهرا با دستورجلسه (گلریزان) در روز سه شنبه تاریخ 26 آذر 98 ساعت 16 برگزار گردید.

                                  


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن
سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت 10:24 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه ششم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی کمک راهنما همسفر شیما، نگهبانی موقت همسفر مهتاب و دبیری موقت همسفر نجمه با دستور جلسه (بنیان کنگره60) روز سه شنبه 19 آذر 98 ساعت16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران؛ نمایندگی رودهن
چهارشنبه 13 آذر 1398 ساعت 07:26 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه پنجم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی همسفر ناهید، نگهبانی همسفر نازنین و دبیری موقت همسفر زهرا با دستور جلسه( نقش سی دی ها و نوشتن آنها در آموزش) روز سه شنبه تاریخ 12آذر 98 ساعت16 برگزار گردید.
 
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران؛ نمایندگی رودهن
سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت 11:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه سوم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی کمک راهنمای محترم همسفر مبینا، نگهبانی همسفر نازنین و دبیری همسفر نرگس با دستور جلسه( توان مالی) روز سه شنبه تاریخ 28 آبان 98 ساعت16 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران؛ نمایندگی رودهن
سه شنبه 5 آذر 1398 ساعت 10:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه چهارم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی همسفر نجمه،نگهبانی همسفر نازنین و دبیری همسفرنرگس با دستور جلسه( وادی سوم و تاثیر آن روی من) روز سه شنبه تاریخ 5آذر 98 ساعت 16 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران؛ نمایندگی رودهن
چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 06:28 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه دوم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی همسفر ءسرین، نگهبانی همسفر نازنین، دبیری همسفر نرگس با دستورجلسه ( DST و سایر روش های درمان) روز سه شنبه تاریخ 21 آبان 98 ساعت16 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران؛ نمایندگی رودهن
پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت 10:29 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه یکم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی اسیستانت محترم همسفر مهشید، نگهبانی همسفر نازنین، دبیری همسفر نرگس با دستور جلسه (رابطه یادگیری و معرکه گیری) روز سه شنبه تاریخ 14 آبان 98 ساعت 16 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن
سه شنبه 30 مهر 1398 ساعت 11:21 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )

جلسه ی چهاردهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی همسفر فاطمه، نگهبانی همسفر زهرا و دبیری موقت همسفر رضوان با دستور جلسه D SAP روز سه شنبه در تاریخ 30 مهر 98 ساعت 16 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران ؛ نمایندگی رودهن
چهارشنبه 24 مهر 1398 ساعت 10:30 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه ی سیزدهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی خانم مهتاب، نگهبانی خانم زهرا و دبیری خانم نازنین با دستورجلسه( سیستم ایکس) روز سه شنبه در تاریخ 23 مهر 98 ساعت 16 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن
چهارشنبه 17 مهر 1398 ساعت 08:19 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه دوازدهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی اسیستانت محترم خانم مهشید، نگهبانی خانم زهرا و دبیری خانم نازنین با دستور جلسه (هفته ایجنت، اسیستانت و مرزبان) روز سه شنبه در تاریخ 16 مهر 98 ساعت 16 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن
چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 05:34 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه یازدهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران، نمایندگی رودهن با استادی خانم نرگس، نگهبانی موقت خانم نازنین و دبیری موقت خانم مبینا با دستور جلسه (وادی اول و تاثیر آن روی من) روز سه شنبه در تاریخ 9مهر98 ساعت16 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن
سه شنبه 2 مهر 1398 ساعت 10:30 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه ی دهم از دور یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن با استادی خانم فاطمه، نگهبانی خانم زهرا و دبیری خانم نازنین با دستور جلسه( صورت مسئله اعتیاد) روز سه شنبه در تاریخ 2 مهر98 ساعت17 برگزار گردید.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن
چهارشنبه 27 شهریور 1398 ساعت 10:38 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه ی نهم از دوره یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن با استادی خانم نرگس، نگهبانی خانم زهرا و دبیری موقت خانم مبینا با دستور جلسه « وادی چهاردهم» در روز سه شنبه 26 شهریور 98 ساعت 17 برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن
چهارشنبه 13 شهریور 1398 ساعت 03:31 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر نازنین | ( نظرات )
جلسه ی هشتم از دوره یازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی رودهن با استادی خانم مبینا، نگهبانی خانم زهرا و دبیری خانم نازنین با دستور جلسه « من چگونه از سایت استفاده می کنم و مقاله نویسی» در روز سه شنبه 12 شهریور 98 ساعت 17 برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic