مصاحبه با همسفر مبینا
سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 12:53 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


《به نام قدرت مطلق الله》
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مصاحبه...،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 9 بهمن 1397 ساعت 10:11 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه یازدهم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر خانم فاطمه، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری موقت خانم زهرادر تاریخ ٨ بهمن ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه " سم زدایی و سم نزدایی" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 2 بهمن 1397 ساعت 09:10 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه دهم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر خانم مونا، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم فاطمه در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه " وادی پنجم و تاثیر آن روی من" برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 25 دی 1397 ساعت 06:40 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه نهم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر خانم اکرم ، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم فاطمه در تاریخ ٢۴ دی  ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "ازدواج " برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 18 دی 1397 ساعت 10:59 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه هشتم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر خانم گلناز  ، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم فاطمه در تاریخ17 دی  ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "کمک کنگره به من و کمک من به کنگره " برگزار گردید

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 97/10/6
جمعه 7 دی 1397 ساعت 10:43 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


سومین جلسه کارگاه های عمومی شعبه ی رودهن با دستور جلسه جشن همسفر به استادی کمک راهنمای محترم فاطمه و نگهبانی کمک راهنمای محترم شیما و دبیری کمک راهنمای محترم فاطمه راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب
کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 09:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه ششم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی مرزبان محترم همسفر فاطمه  ، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم مهناز در تاریخ ٣ دی  ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "هفته ی همسفر " برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:37 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه هفتم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر مبینا، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم مهناز در تاریخ ٣ دی  ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "جهان بینی در ورزش " برگزار گردید

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 3 دی 1397 ساعت 11:32 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه هفتم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر مبینا، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم مهناز در تاریخ ٣ دی  ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "جهان بینی در ورزش " برگزار گردید

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 27 آذر 1397 ساعت 11:35 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه پنجماز دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر فاطمه  ، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم مهناز در تاریخ ٢۶آذر ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "وادی چهارم و تاثیر آن روی من " برگزار گردید.
ادامه مطلب


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 10:46 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه چهارم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی کمک.راهنمای محترم همسفر نرگس  ، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم مهناز در تاریخ ۱٩ آذر ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "بنیان کنگره 60 " برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

دلنوشته در باب دستور جلسه(بنیان کنگره 60) _همسفر سمیه
یکشنبه 18 آذر 1397 ساعت 09:40 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


هدفی که پایه اساس و بنیان آن بر مبنای عشق و محبت، صلح و آرامش و ایمان استادامه مطلب
کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 11:59 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه سوم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی کمک.راهنمای محترم همسفر فاطمه  ، نگهبانی خانم شکوفه و دبیری خانم مهناز در تاریخ ۱٢ آذر ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "نقش سی دی ها و تاثیر آن " برگزار گردید.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
سه شنبه 29 آبان 1397 ساعت 12:31 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه دوم از دوره ی نهم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی اسیستانت محترم خانم مهشید   ، نگهبانی موقت خانم مریم و دبیری موقت خانم مژگان در تاریخ ٢٩ آبان ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه "هفته ی گلریزان " برگزار گردید.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران،

کارگاه آموزشی خصوصی همسفران
دوشنبه 30 مهر 1397 ساعت 05:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


این جلسه، جلسه دوازدهم  از دوره ی هشتم سری کارگاه های آموزش خصوصی گروه همسفران با استادی همسفر مهناز  ، نگهبانی خانم مریم و دبیری خانم مهتاب  در تاریخ٣۰ مهر ماه ۱٣٩٧ با دستور جلسه " d.sap" برگزار گردید.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی خصوصی همسفران، دلنوشته ...، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic