عملکرد لژیون مجازی همسفران
شنبه 20 اردیبهشت 1399 ساعت 08:06 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )


(مشارکت وبرداشت همسفران )

سلام دوستان آمنه هستم همسفر 
بعضی وقتا آب بدون هیچ مساله‌ای به زلالی میرسد اما بیشتر اوقات در ادامه ی مسیر اینطور نمیشود ممکن است حتی در کنار مبدأ آب سیاهی از اعماق کوهی بسیار ناپیدا وارد بستر رود بگردد ویا در صد قدمی ویا در چند کیلومتری ،هیچ گاه نمی توانید غافل شوید .اما وقتی برای ادامه ی این مسیر جایگاهی مطمئن ایجاد نمود ،دیگر کمترآسیب میپذیرد البته ما راه را نمایانگر حیاتها می‌دانیم،وقتی که محکم و استوار بگردید مسائلی که برای کل پیش میاید راه حل کلی هم پیش رو دارید ...
ترس تفکر را میخورد و وقتی محکم نباشی نمی توانی تفکر کنی باید محکم باشی از لحاظ آرمان ها و ایجاد حرکتهای درست با شناخت وآگاهی می توان محکم شد وقتی مساله‌ای مرموز باشد غیر قابل حل میشود زیرا  ماشناخت کافی در موردآن نداریم انسان میتواند یک دانه ی گندم رو مثل خودش با همون اجزا شبیه سازی کند اما اگر بکاردش آیا رشد میکند؟خیر چون چیزی که باعث رشد هر موجودی میشود نفس است،نفس یک خار،خار رو می سازد و نفس یک حیوان یک حیوان رو می سازد ولی روح فقط مخصوص انسان می باشد.هیچ مرگی برای هیچ موجودی وجود ندارد بلکه فقط از بعدی وارد بعد دیگری میشوند از جمادی به گیاهی واز گیاهی به حیوانی وبعد به انسانی از خاربیابان به گل واز گل به درخت و همین طور حیاتها در حلقه های بی نهایت ادامه دار است.


سلام دوستان عصمت هستم همسفر 
بعضی وقتها در ادامه آب بدون هیچ مسئله‌ای به زلالی میرسد،اما بیشتر اوقات در ادامه مسیر این طور نمی شود ممکن است حتی در کنار مبدأ آب سیاهیی از اعماق کوهی بسیار ناپیدا وارد بستر رود بگردد و یا درصد قدمی و یا در چند کیلومتری،هیچ گاه نمیتوانید غافل شوید یعنی هیچگاه نمیتوانیم از زندگی غافل بشویم. وبرای ادامه ی این مسیر جایگاه مطمئن ایجاد بگردد کمتر آسیب میپذیرد ,یعنی جایگاه محکم ایجاد بشود بیایید مسیر رودخانه را کانالی بزنید و وقتی بتنی شد دیگر آب سیاهی وارد نمی شود. البته ما راه را نمایانگر حیات ها میدانیم و این راه مسیرش به روز الست میخورد وقتی که محکم و استوار بگردید مسائل که برای کل پیش می آید راه حل کلی هم پیش روی دارید یعنی جنگ بدون کشته و خونریزی معنا ندارد.پس انسان در هر صحنه ای بایدمحکم و قوی باشد و نهراسد که بتواند به هدف برسد وقتی که محکم و استوار باشیم راه حل ها را پیدا خواهیم کرد و راه حل را از قبل داریم ما خیلی راه حل ها را از قبل داریم (مثل کرونا که از قبل راه حلش را داشتیم)و با تهور محاسبات صحنه به گونه ای دیگر می شود. وقتی مسائلی هم برای انسان پیش بیایید دربرابر آن مستحکم و قوی باشد محاسبات کاملا تغییر میکند  و چیز دیگری میشود وقتی انسان بترسد یعنی قافیه را باخته است. زیرا با چشمان کاملا باز و بابصیرتی بالا به آنچه اتفاق می افتد و قرار نباشد که نبینید اشراف دارید وقتی محکم و استوار بگردیم و یک سری از اطلاعات و شناخت و آگاهی یمان درست و کامل باشد برمبنای این آگاهی لازم ودانش است که محکم, استوار خواهیم شد مثل همان آتش که آتش میتواند هم ویران کند و هم بسازد آب هم همین طورهم میتواند ویران کند وهم نابودکند مانند : سیل که اگر جاری شود میتواندهمه چیزرا نابود کند.اگر بخواهیم به آگاهی برسیم باید شناخت داشته باشیم. مثال : برای مواد نکشیدن ما باید مکانیزم اعتیاد را بشناسیم....و اگر نشناسیم اعتیاد برای ما یک بیماری مرموز می ماند. در کنگره60 شخصی که به درمان واقعی برسد برگشت ندارد و چیزی هم به نام لغزش وجود ندارد.ما باید از خودمان هم شناخت وهم آگاهی داشته باشیم تا زمانی که شناخت و آگاهی نداشته باشیم نمیتوانیم حرکت های درست انجام بدهیم زیرا اگر شناخت و آگاهی از انسان و خلقت انسان داشته باشیم می توانیم مسائل راحل نماییم مثال:خیلی ازبیماری ها را درمان کنیم انسان اختیار ودو مشاور در هستی دارد که هستی هم شامل :دو قسمت است یکی ماده است و دیگری ورای ماده و تمام ذرات هستی دارای شعور و آگاهی هستند ما نمیتوانیم یک سلول را به وجود بیاوریم یعنی مواد اولیه آن را داشته باشیم ودر کنارهم بگذاریم و چیزی را به وجود بیاوریم مثال: ما نمیتوانیم مواد اولیه لوبیا راداشته باشیم و بتوانیم یک لوبیا رابه وجود بیاوریم یعنی یک چیزی به نام ورای ماده هم حاکم است وخیلی چیزهای دیگر........که ما نمیتوانیم آنها را خلق کنیم.


یک بوته بیابانی آیا دارای شعور می باشد? یا خیر?  شعورش در دو قسمت است یکی در خود ماده است و دیگری در ماورای ماده قرار دارد یک بوته بیابانی با یک گل و سبزی خوردن تفاوتش در چیست ?تفاوتش در ماده نیست در شعورش است.شخصی بود بنام ابن مسکوئی او یک مقاله نوشته بود تحت عنوان الفوضل اصغر یعنی تکامل کوچک که تکامل را قشنگ بررسی و شکافت حتی در(صور پنهان و صور آشکار) که چگونه کامل می شود و کاملتر اینکه آنجا آن رامطرح میکند که یک مرغ خانگی با یک عقاب با هم متفاوتند و میگوید: یک بوته بیابانی می آید یک سری از اطلاعات و آگاهی را میگیردکه اول خیلی ساده ترین نوع  آن بوته است یعنی جامدات ، از مراحل جامدات خیلی برود بالا وارد مرحله گیاهی میشود و وقتی وارد مرحله گیاهی شد یک بوته را میبینید که دارای یک سری شعور است و چه چیزی بوته بیابانی را درست میکند?(نفس)بوته بیابانی را درست میکند نفس چیست؟ نفس آن چیزی است که تعیین موجودیت می کند در ظاهر و در باطن.تعیین موجودیت یعنی چه? نفسی که شعورش به اندازه یک بوته بیابانی باشد ازآن بوته خار به وجود می آید ونفس خاردر آن تعیین موجودیت میکند.نفسی که اندازه یک پشه باشد یک پشه به وجود می آید،نفسی که شعورش اندازه یک مرغ خانگی باشد یک مرغ خانگی به وجود می آید.

تهیه و تنظیم :همسفر زهرا لژیون دوم وهمسفر مبینا لژیون سوم 
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
فاطمه لژیون چهارم یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 12:31 ب.ظ
آفرین به همسفران لژیون دوم
همسفر شکوفه یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 09:53 ق.ظ
سلام و خدا قوت به همه ی عزیزان.مشارکت ها عالی بود ممنون
الهام همسفرحسین.. لژیون سوم چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 12:55 ق.ظ
مشارکت های عاااالی خداقوت به لژیون دوم و خانوم شیمای گرامی
مسافر رحیم لژیون ششم سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 10:50 ب.ظ
خداقوت. عالی بود.
سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 03:42 ب.ظ
خداقوت عزیزان عالیه
شیدا لژیون چهارم سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 11:53 ق.ظ
خدا قوت عالی بود عزیزان
فاطمه همسفر احمد لژیون یکم سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 10:15 ق.ظ
خدا قوت بسیار عالی
رضوان همسفر علی سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 12:55 ق.ظ
خدا قوت به لژیون دوم عالی هستین
سمیرا همسفررحیم لژیون یکم سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 12:50 ق.ظ
خدا قوت به لژیون دوم
شیما همسفر مهرداد سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 12:48 ق.ظ
خداوند به همه عزیزان بابت مطالب دلنشین
شیما همسفر مهرداد سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 12:14 ق.ظ
خداوند به همه عزیزان بابت مطالب دلنشین
زهرا همسفر مجتبی دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 08:28 ب.ظ
سلام خداقوت به خانم شیما عزیز
آمنه جان وعصمت عزیز
ناهید همسفر مهرداد لژیون یکم دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 07:11 ب.ظ
خدا قوت
همسفر سمیه دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 05:54 ب.ظ
خدا قوت به خانم شیمای عزیز،مشارکتها عالی بود موفق باشید
مسافر حبیب الله دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 06:23 ق.ظ
سلام
مشارکتها خیلی اموزنده بودن
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
لینک دوستان ...
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic